1
shared

ภัยแล้ง กระทบต่อเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งขาดน้ำ

18 มีนาคม 2563 09:49 150
ภัยแล้ง กระทบต่อเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งขาดน้ำ

ภัยแล้ง กระทบต่อเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งขาดน้ำ ส่งผลเป็ดไม่กินอาหาร ไม่ออกไข่ รายได้หายไปกว่าครึ่ง


วันนี้  18 มีนาคม 2563    สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งหลายรายในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากขาดแหล่งน้ำใช้เลี้ยงเป็ด ทำให้เป็ดไม่มีแหล่งอาหารทางธรรมชาติ  ส่งผลให้ออกไข่น้อย  โดยนางละมุล นาคแท้ อายุ 51 ปี   เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดรายหนึ่งในอำเภอพิมาย บอกว่า ได้ลงทุนเลี้ยงเป็ด จำนวน 1,200 ตัว แต่ปัจจุบัน ห้วย หนอง คลองบึง น้ำแห้งขอดจนหมด ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีแหล่งน้ำใช้เลี้ยงเป็ด ต้องลงทุนซื้ออาหารเป็ดสำเร็จรูปมาใช้เลี้ยงแทน วันละ 6 ถุง ถุงละ 450 บาท เป็นเงินวันละ 2,700 บาท  หรือ เฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง 70,000 บาท

 

แต่ทั้งนี้ สภาพอากาศที่ร้อนจัด และแห้งแล้ง เป็ดจึงออกไข่น้อย โดยปกติจะออกไข่ 38-40 แผง  แต่ภัยแล้งทำให้ออกไข่เพียงวันละ 20 แผง  เมื่อนำไปจำหน่ายในราคาแผงละ 95 บาท ก็จะมีรายได้แค่วันละ 1,900 บาทเท่านั้น  ซึ่งเป็นรายได้ที่น้อยกว่าเงินลงทุนซื้ออาหารเป็ด จึงประสบภาวะขาดทุนกันหลายราย
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง