3
shared

ลดใช้น้ำ10% ฝ่าวิกฤตแล้งอีอีซี

18 มีนาคม 2563 13:47 97
ลดใช้น้ำ10% ฝ่าวิกฤตแล้งอีอีซี

รองนายกรัฐมนตรี พอใจมาตรการแก้ปัญหาน้ำ อีอีซี ชื่นชมจังหวัดจันทบุรี ปันน้ำช่วยจังหวัดใกล้เคียง พร้อมรณรงค์ลดใช้น้ำ 10%

วันนี้ (18 มี.ค.)    พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ  อีอีซี  โดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหา จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ  สทนช. ,กรมชลประทาน ,การประป่าส่วนภูมิภาค   ที่  มทบ.14 ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร  กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่บูรณาการการทำงานอย่างจริงจัง ทำให้ลดความเสียหายจากภาวะภัยแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมกล่าวชื่นชมจังหวัดจันทบุรี ,คณะกรรมการลุ่มน้ำสาขาวังโตนด และชาวจันทบุรี ที่ร่วมกันแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ให้แก่อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดระยอง,ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ตลอดฤดูแล้งปีนี้ 

พร้อมได้กำชับให้ทางจังหวัดภาคตะวันออก,สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหาน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างทันท่วงที  ส่วนกรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาคต้องสำรองน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาทุกพื้นที่อย่างจริงจัง มีมาตรการกักเก็บน้ำฤดูฝนไว้ให้มากที่สุด และขอให้ทุกภาคส่วนร่วม รณรงค์ลดการใช้น้ำลงอย่างน้อย 10% เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร  และคณะ ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีการเชื่อมโยงโครงข่ายเติมน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่ อีอีซี ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand