3
shared

6อดีตประมุขสภาเสนอเปิดประชุมร่วมรัฐสภา ผ่าทางตันบ้านเมือง

19 มีนาคม 2563 19:37 284
6อดีตประมุขสภาเสนอเปิดประชุมร่วมรัฐสภา ผ่าทางตันบ้านเมือง

6 อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานวุฒิสภาเข้ายื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน เสนอรัฐบาลเปิดประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ

วันนี้ (19มี.ค.63) นายสุชน ชาลีเครือ  พร้อมนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา เป็นตัวแทนอดีตประธานรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ นายสนิท วรปัญญา นายประสพสุข บุญเดช และพล.อ.ธีรเดช มีเพียร อดีตประธานวุฒิสภา เข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน  เพื่อขอให้นำความเห็นของที่ประชุมร่วมกันของ6 อดีตประธานรัฐสภา เสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดประชุมรัฐสภา หาทางออกของประเทศร่วมกัน โดยเฉพาะวิกฤตไวรัสโควิด-19 และการรับฟังปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560  รวมถึงปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า ระบบรัฐสภาเป็นกลไกที่สามารถแก้ปัญหาให้ประเทศได้

ทั้งนี้ นายชวน เห็นด้วยในหลักการ และจะนำเรื่องนี้ไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand