2
shared

สถานีรถไฟโคราช โอด โควิด-19 ระบาด ทำประชาชนไม่กล้าเดินทาง

20 มีนาคม 2563 09:32 455
สถานีรถไฟโคราช โอด โควิด-19 ระบาด ทำประชาชนไม่กล้าเดินทาง

สถานีรถไฟโคราช โอด โควิด-19 ระบาด ทำประชาชนไม่กล้าเดินทาง แต่ได้เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นไว้ป้องกัน เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปยังผู้โดยสารและพนักงาน-เจ้าหน้าที่


 

20 มีนาคม 2563  นายอำนวย ฉิมแพ นายสถานีรถไฟนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ  ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกกลัวว่า ตนเองจะติดเชื้อโรค  จึงพยายามป้องกันตนเองไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือไปสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่งผลทำให้มีการเดินทางขึ้นรถโดยสารสาธารณะหรือรถไฟไปยังสถานที่ต่างๆ น้อยลงไปด้วย ในการนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย  จึงให้สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปยังประชาชนและพนักงาน-เจ้าหน้าที่  ทางสถานีรถไฟนครราชสีมา จึงให้พนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด ได้เพิ่มความถี่ทำความสะอาดอาคารสถานีผู้โดยสารและขบวนรถ ด้วยการถูพื้นเช็ดล้างภายในโบกี้โดยสาร และเช็ดทำความสะอาดทุกๆ 1 ชั่วโมงในจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่นั่ง กระจก ภายในตู้โบกี้ เป็นต้น  


ส่วนกรณีที่มีตู้นอนและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน จะต้องเปลี่ยนทุกรอบที่ให้บริการ และนำไปซักให้สะอาด  กับเน้นทำความสะอาด จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคในห้องส้วม ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด    โดยผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานทำความสะอาด จะต้องสวมหน้ากากผ้าและถุงมือยางขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค  รวมไปถึง เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานี จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อให้บริการผู้โดยสารด้วย


ส่วนอาคารสถานี ได้จัดแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้ใช้บริการ โดยจัดวางในจุดที่ให้บริการตั้งแต่ประตูทางเข้าทุกด้าน  เค้าท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว  ภายในห้องโถงสถานี และบริเวณรอบนอกสถานีตามจุดที่เหมาะสม  ซึ่งเมื่อสถานีปิดทำการ  ก็จะทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในสถานีและพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส    และสำหรับขบวนรถ จะทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอกโบกี้โดยสาร ก่อนเคลื่อนขบวนมาให้บริการ   และเมื่อขบวนรถถึงปลายทาง  จะทำความสะอาด/ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตู้โดยสารทุกขบวน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ  ซึ่งขณะนี้ แม้ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับฉีดพ่น เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยจะมีไม่เพียงพอ  แต่ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  ซึ่งคาดว่า จะได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเจลล้างมือภายใน 1-2 วันนี้