4
shared

ยกระดับท่าเรือเชื่อมอันดามัน-อีอีซี

20 มีนาคม 2563 11:17 103
ยกระดับท่าเรือเชื่อมอันดามัน-อีอีซี

กระทรวงคมนาคม เตรียมจัดงบประมาณกว่า 161 ล้านบาท ศึกษาและออกแบบท่าเรือสินค้า-ท่องเที่ยว เพื่อยกระดับท่าเรือฝั่งอันดามัน พร้อมรองรับเชื่อมโยง อีอีซี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการประชุมแนวทางการพัฒนาท่าเรือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน  ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาของกรมเจ้าท่า  ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน โดยท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 กรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบและศึกษา (EHIA ) แต่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนในพื้นพี่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ส่วนท่าเรือปัตตานี เพื่อการขนส่งสินค้าในระดับภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือสินค้าชายฝั่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง และศึกษาเพื่อพัฒนาให้รองรับเรือขนส่งสินค้า 5,000 เดทเวทตัน

ส่วนแนวทางการพัฒนาในอนาคต ปี 2564-2566  ได้ขอตั้งงบประมาณวงเงิน 95 ล้านบาท เพื่อศึกษาและออกแบบพัฒนาท่าเรือสินค้า และท่าเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง  ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามัน สนับสนุนการเชื่อมโยง ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC  ซึ่งประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย  สู่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  

สำหรับฝั่งอันดามัน ขอตั้งงบประมาณปี 2564-2565 ในวงเงิน 66.5 ล้านบาท เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือสินค้าบริเวณอันดามันตอนล่าง จากการยุติโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา 

พร้อมกันนี้ นายศักดิ์สยาม  ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ศึกษาแนวเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม อาทิ เส้นทางจากประเทศต่างๆ ฝั่งตะวันออกที่ผ่านแหลมญวน (เวียดนาม)-ชุมพร/สุราษฎร์ธานี-ระนอง-ศรีลังกา และเส้นทางจากประเทศอื่นๆ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีระยะทางใกล้และใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าเส้นทางที่อ้อมผ่านประเทศสิงคโปร์ และให้คำนึงถึงประโยชน์จากการดำเนินการศึกษาว่าสามารถทำให้การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน ประสบความสำเร็จได้ โดยไม่กระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมดำเนินการเชื่อมต่อระหว่างทางรางกับท่าเรือต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand