6
shared

รัฐบาลเตรียมออกมาตรการชุดใหญ่เฟส3 ลั่นไม่ถังแตก-ไม่กู้เงินIMF

31 มีนาคม 2563 08:47 2100
รัฐบาลเตรียมออกมาตรการชุดใหญ่เฟส3 ลั่นไม่ถังแตก-ไม่กู้เงินIMF

กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการชุดใหญ่ระยะที่ 3 เยียวยาทุกภาคส่วนที่ถูกกระทบจากโควิด-19 ยืนยันไม่ถังแตกและไม่จำเป็นต้องกู้ IMF

วันนี้ (31มี.ค.63) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดชุดมาตรการเยียวยาและดูแลระบบเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากวิกฤติผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระยะที่ 3 ซึ่งจะเป็นมาตรการชุดใหญ่ที่สุด ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายกลางและรายย่อย และระบบการเงิน สถาบันการเงิน การลงทุนในตลาดทุน และหุ้นกู้  

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณมากกว่าชุดมาตรการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพราะในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการออกชุดมาตรต่างๆในการดูระบบเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลยังไม่ถังแตก และไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เนื่องจากทุกอย่างมีการพิจารณาอย่างรัดกุม และสอดคล้องกันทั้งหมด โดยยืนยันว่า ปัจจุบันรัฐบาลดำเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ทำให้มั่นใจได้ว่ารัฐบาลยังมีกำลังที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดต่อไปได้อย่างแน่นอน

ด้าน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องไปกู้เงินไอเอ็มเอฟ เพราะสถานการณ์ขณะนี้ต่างวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หรือ วิกฤตต้มยำกุ้งเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีเงินสำรองระหว่างประเทศถึง 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินทุนของเราไม่ได้ไหลออกนอกประเทศ มีเงินบัญชีเดินสะพัดสูงมาก ขณะที่ดอกเบี้ยต่ำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินไอเอ็มเอฟ เราสามารถดูแลตัวเองได้ และหากมีความจำเป็นต้องกู้เงิน สามารถกู้ในประเทศได้

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand