7
shared

"ราชทัณฑ์" ขยายเวลา "งดเยี่ยมญาติ" ถึง 30 เม.ย.63

31 มีนาคม 2563 16:28 544
"ราชทัณฑ์" ขยายเวลา "งดเยี่ยมญาติ" ถึง 30 เม.ย.63

กรมราชทัณฑ์ ประกาศขยายเวลางดเยี่ยมญาติต่อไปออกไป จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (31 มี.ค.63) จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกเรือนจำงดการเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 แต่ล่าสุด เฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์" ได้ประกาศขยายเวลางดเยี่ยมญาติต่อไปออกไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยในประกาศระบุว่า 

"ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น และอาจแพร่ระบาดเข้าภายในเรือนจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้เรือนจำดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้"


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand