3
shared

ของบ7.2ล้าน ซื้อผ้ายางคลุมขยะ5หมื่นตันตกค้าง 'เกาะล้าน'

24 เมษายน 2562 14:14 107
ของบ7.2ล้าน ซื้อผ้ายางคลุมขยะ5หมื่นตันตกค้าง 'เกาะล้าน'

ของบสภาเมืองพัทยา 7.2 ล้าน ล้อมรั้ว-ซื้อผ้ายางคลุมกองขยะ 5 หมื่นตันตกค้าง 'เกาะล้าน' หลังถูกระงับขนถ่ายไปกำจัดนอกพื้นที่

วันนี้ ( 23 ก.พ. 62 )ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ฝ่ายบริหารนำเสนอญัตติ เรื่องการขอรับอนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อปูแผ่น HDPE คลุมกองขยะพร้อมล้อมรั้วบ่อขยะ บริเวณเขานม หาดแสม บ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อรองรับการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนเข้ามากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้านด้วยวิธีเผาทำลาย โดยมีความประสงค์ขอรับการอนุมัติจ่ายขาดงบประมาณสะสมจำนวน 7,190,000 บาทถ้วน

 

ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร กล่าวว่าตามที่สภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 95 ล้านบาท  เมื่อปี 2557 ในยุค พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา ซึ่งได้นำเสนอให้มีการของบประมาณไปแก้ไขปัญหาขยะตกค้างบนเกาะล้านกว่า 5 หมื่นตัน บนพื้นที่กว่า 12 ไร่เศษ โดยจะว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาทำการขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่เกาะล้านตามหลักสุขาภิบาลในพื้นที่บนฝั่ง เพื่อลดปัญหาและกระทบที่เกิดขึ้นมากมาย

 

เนื่องจากเมืองพัทยาไม่สามารถดำเนินการเองได้ด้วยปัญหาเรือที่ใช้สำหรับการขนถ่ายเกิดการชำรุดอย่างหนัก ก่อให้เกิดขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก แต่ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายเน้นย้ำการดเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กำจัดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและพิจารณาใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษให้เหมาะสมกับพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

 

ทางเมืองพัทยาจึงพิจารณาทบกวนแนวทางการจัดการมูลฝอยตกค้างใหม่แล้วมีความ เห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเปลี่ยนแปลวงวิธีการกำจัดให้เป็นไปตามผลการเผาทำลายตามผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ศึกษาไว้

 

ในช่วงระยะเวลาของการรอการว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการซึ่งมีแผนให้เริ่มปฏิบัติงานภาย ในเดือนกันยายน 2562 นี้ โดยการนำเตาเผาขนาดเตาละ 25 ตันจำนวน 2 เตามาจัดตั้งและทำการเผาทำลายเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น แต่ด้วยปัญหาขยะตกค้างที่มีจำนวนมากและเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน ทำให้สภาพสิ่งแวด ล้อม ภูมิทัศน์ และเกิดมลพิษทั้งกลิ่น และด้านอื่นๆ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง จึงเสนอขอการปรับแต่งกองขยะใหม่ด้วยการจัดทำรั้วกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ พร้อมประตูเหล็กเข้า-ออกกว้าง 2.4 เมตรสูง 3 เมตร รวมทั้งการปูแผ่น HDPE เพื่อนำคลุมกองขยะไว้เพื่อลดปัญหากลิ่นและภาพอันไม่พึงประ สงค์ ในงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 7,190,000 บาท ในระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

 

ด้านนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา กล่าวว่าปัญหาขยะเกาะล้านถือเป็นวาระของเมืองพัทยาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเนื่องและจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในภาพรวมได้ ซึ่งจากการลงดูพื้นที่ของสภาพัทยาพบว่าปัญหาสะสมมากขึ้นทุกวัน และไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน แต่ที่ผ่านมาทราบว่าทางเมืองพัทยาได้นำสาร EM มาฉีดพ่นทำให้ลดปัญหากลิ่นและสัตว์พาหะนำโรคลงได้มาก อย่างไรก็ตามการนำแผ่น HDPE มาคลุมไว้อาจทำให้เกิดการหมักหมมของแก๊สมีเทน ขณะที่ขยะเก่าที่สะสมไว้ก็ยังไม่มีแนวทางการกำจัดที่ชัดเจน

 

ส่วนการจำนำเตาเผามาลงไว้ตามผลการศึกษาก็พบว่าสามารถจัดการขยะได้เพียงวันละ 50 ตันเท่านั้น ซึ่งรองรับได้เพียงขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนขยะเก่าที่ระบุว่าจะหมดไปในเวลา 3 ปีจึงไม่น่าที่จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และหากปริมาณขยะใหม่จัดการไม่หมดก็ต้องเกิดปริมาณขยะสะสมขึ้นอีก จึงขอให้เมืองพัทยาเร่งพิจารณาแนวทางเสริมแบบอื่นเช่นการกำจัดขยะเหมือนในพื้นที่ อบจ.ระยอง หรือ นาวิกโยธิน ที่เคยมีการนำเสนอไว้ครั้งก่อนด้วย

 

อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดสภาเมืองพัทยามีมติอนุมติงบประมาณตามคำร้องขอ พร้อมจะได้มีการพิจารณานำเสนอในการจัดทำเตาเผาขยะหรือแผนการในระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เกาะล้านอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง