3
shared

ผ่านมันไปด้วยกัน! ส.บอล หวังสโมสร-นักกีฬาหารือปรับลดค่าเหนื่อย

7 เมษายน 2563 16:31 308
ผ่านมันไปด้วยกัน! ส.บอล หวังสโมสร-นักกีฬาหารือปรับลดค่าเหนื่อย

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังสโมสรและนักกีฬาหารือปรับลดค่าเหนื่อยเพื่อพยุงสถานะของสโมสรให้เดินต่อไปหลังโดนพิษโควิด-19 เล่นงาน

วันนี้ 7 เมษายน 2563 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประชุมหารือผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยส่วนหนึ่งเป็นการหารือ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงฟุตบอลอาชีพ ที่ต้องงดเว้นการแข่งขัน ทำให้สโมสรฟุตบอล ตลอดจนนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทำงานได้นั้น

โดยทางด้าน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสโมสรสมาชิก และได้ส่งหนังสือสอบถามเพื่อขอทราบมาตรการความช่วยเหลือแก่สโมสร ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหา และความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไปยังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ด้วยในอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ได้รับหนังสือจากสโมสรสมาชิกร้องขอให้หาแนวทางช่วยเหลือจากวิกฤติที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของสโมสร เบื้องต้น สมาคมฯ จึงอยากขอความร่วมมือ ให้สโมสรสมาชิก นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาทางออก โดยยึดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ประเทศสมาชิก โดยสามารถเปิดโอกาสให้สโมสรปรับปรุงสัญญากับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร รวมทั้งการลดค่าตอบแทน

โดยการเจรจาปรับสัญญาในช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน สมาคมฯ ขอนำเสนอแนวทางพิจารณาปรับลดสัดส่วนค่าตอบแทน 30-50 เปอร์เซ็นต์ หรือตามความเหมาะสม และความจำเป็นของแต่ละสโมสร เพื่อให้สโมสรยังสามารถดำเนินกิจกรรมฟุตบอลต่อไป เพื่อฝ่าวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน สมาคมฯ เชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกัน ก็จะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยโดยรวม เป็นตัวอย่างและภาพที่ดีในการร่วมมือร่วมใจกัน เป็นหนึ่งเดียวในการเผชิญวิกฤติครั้งนี้

ในส่วนของสมาคมฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหามาตรการความช่วยเหลือให้กับสโมสรสมาชิก อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะเชิญสโมสรสมาชิก (ไทยลีก 1- ไทยลีก 2) เข้าหารือ ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยกำหนดการประชุมในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง) ทั้งนี้ เพื่อให้สโมสรสามารถพยุงสถานะทางการเงินของตัวเอง และสามารถรักษาสัญญากับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรได้ต่อไป