2
shared

กรมชลฯคาดอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพิ่มเสถียรภาพต้นทุนน้ำ

11 เมษายน 2563 10:43 191
กรมชลฯคาดอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพิ่มเสถียรภาพต้นทุนน้ำ

กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่(อุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวงฯ) คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 46

วันนี้ (11 เม.ย.63)  นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้า  โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  หรือโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวงฯว่า  ปัจจุบัน โครงการดังกล่าว มีผลการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้ว  กว่าร้อยละ 46 ของแผนงานทั้งหมด

โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด–แม่กวงฯ ประกอบด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด–แม่กวงฯ  สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12.50 กิโลเมตร ผลความคืบหน้างานก่อสร้างร้อยละ 25 ของแผนฯ  ส่วนสัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์ประมาณ 10.47 กิโลเมตร มีผลความคืบหน้างานก่อสร้างร้อยละ 85 ของแผนฯ 


อีกด้านหนึ่ง คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด  ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 42 ของแผนงาน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13.60  กิโลเมตร มีผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ 58 ของแผนงาน ส่วนสัญญาที่ 2 ที่มีความยาวอุโมงค์ประมาณ 12 กิโลเมตร มีผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ 22 ของแผนงาน


“กรมชลประทาน โดยสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวทั้ง 4 สัญญาอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ ซึ่งกำชับให้ผู้รับจ้างรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง   หากพบปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง  จะได้เร่งวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวเชียงใหม่และลำพูน ที่จะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน” นายประพิศฯ กล่าว
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand