3
shared

เลือกตั้ง 2562 : กติกาใหม่คุมนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองได้จริงหรือ?

10 เมษายน 2562 02:30 50
เลือกตั้ง 2562 : กติกาใหม่คุมนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองได้จริงหรือ?

แม้กฎหมายจะระบุเอาไว้เกี่ยวกับกรอบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง แต่ก็ยังมีคำถามตามมา จนปลัดกระทรวงการคลังต้องออกมาส่งเสียงเตือน

 

แม้กฎหมายจะระบุเอาไว้เกี่ยวกับกรอบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง แต่ก็ยังมีคำถามตามมา จนปลัดกระทรวงการคลังต้องออกมาส่งเสียงเตือน เราจะไปดูว่ากฎหมายตีกรอบเรื่องนี้ไว้อย่างไร ติดตามจากคุณภัทร จึงการกุล

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง