3
shared

อย. เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายลูกกัญชา วันแรก

10 เมษายน 2562 02:30 86
อย. เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายลูกกัญชา วันแรก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมเป็นวันแรก ต่อร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับกัญชาอีก 3 ฉบับ ก่อนจะประมวลรวบรวมรายละเอียดส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ รองรับกฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ จำนวน 3 ฉบับ โดยในช่วง 5 ปีแรก กฎหมายได้กำหนดให้การปลูกกัญชา และผลิตสารสกัดกัญชา ของหน่วยงานภาคเอกชน  สถาบันการศึกษารัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมนุนสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม ต้องมีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย และทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น โดยต้องทำในกรอบกัญชาเพื่อทางการแพทย์ และมีใบอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ

 

ในส่วนการปลูกการแปรรูปการสกัดการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ของหน่วยงานต่างๆ ต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน

 

โดยความเห็นจากภาคประชาสังคมบางส่วน เห็นว่ากฎกระทรวง การขออนุญาต และ การอนุญาต ผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ว่า มีความรัดกุมเกินไปและไม่ยืดหยุน ทำให้ประชาชนเข้าถึงยาก เช่น กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ในการปลูกกัญชา ที่ต้องมีการขออนุญาตหลากหลาย ขั้นตอน

 

ทั้งนี้ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. ระบุว่า ร่างนิรโทษ กัญชา 3 ฉบับ ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อย โดยวันนี้อยู่ระหว่างเสนอ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศใช้ต่อไป

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง