3
shared

ลำปาง เกิดไฟป่าต่อเนื่อง 7 อำเภอ

10 เมษายน 2562 02:30 131
ลำปาง เกิดไฟป่าต่อเนื่อง 7 อำเภอ

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือหลายจังหวัดเกินเกณฑ์มาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ จ.ลำปาง ยังคงเกิดไฟป่าต่อเนื่อง ในพื้นที่ 7 อำเภอ

 

 

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังคงเกิดขึ้นหลายจุด ในพื้นที่ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง แม่พริก เถิน แม่ทะ ห้างฉัตร แจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ ที่ผ่านมา มีการระดมกำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 และชาวบ้านจิตอาสา เดินเท้าเข้าดับไฟที่ลุกไหม้ป่าทางภาคพื้นดิน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมดับไฟที่ไหม้พื้นที่ป่าทางอากาศ แต่สถานการณ์ไฟป่าก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ที่เกิดไฟไหม้ป่าส่งผลให้เช้าวันนี้สภาพตัวเมืองลำปางถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟ

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 8 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทางหลวงอย่างเคร่งครัด ตลอดจน ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง