6
shared

กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์รักษา "ไตวายเรื้อรัง" เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายรพ.เอกชน

15 เมษายน 2563 10:39 233
กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์รักษา "ไตวายเรื้อรัง" เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายรพ.เอกชน

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและค่าตรวจที่สถานพยาบาลเอกชน

วันนี้ (15 เม.ย.63) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนได้ และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนได้สะดวกมากขึ้น กรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เบิกได้ตามอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ

2. สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis-Stimulating Agents) ที่สถานพยาบาลของเอกชนได้ จากเดิมผู้ป่วยต้องนำยาจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน

3. สามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถานพยาบาลเอกชนได้ จากเดิมที่ไม่สามารถเบิกได้ เพื่อให้คุณภาพในการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 223 แห่งทั่วประเทศ

โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ต้องการเข้ารับการรักษา สามารถตรวจสอบการให้บริการกับสถานพยาบาลเอกชนได้จากแอพพลิเคชั่น “CGD.iHealthCare” เลือกเมนูสถานพยาบาลที่เข้าร่วม เลือกกลุ่มเฉพาะโรค (ฟอกไต) จากนั้นใส่จังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการค้นหา หรือติดต่อสอบถามที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand