5
shared

มติครม​.ไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บุคลากรทางการแพทย์

15 เมษายน 2563 15:40 729
มติครม​.ไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บุคลากรทางการแพทย์

ครม​.เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บุคลากรทางการแพทย์ ยกคนกลุ่มเดิมที่ทำงานอยู่แล้วเป็นข้าราชการ ให้เงินเพิ่มพิเศษ ให้โควตาพิเศษ 2 ขั้น

วันนี้ (15เม.ย.63) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติ 38,105  อัตรา (24 สายงาน) ตามที่เสนอมาโดยมีเงื่อนไขดังนี้ ให้ยกคนกลุ่มเดิมที่ทำงานอยู่แล้วเป็นข้าราชการ โดยการการสอบคัดเลือกใช้ ม.55  ( ซึ่งจะไปทำความตกลงกันอีกครั้งว่าจะใช้วิธีสอบคัดเลือกแบบไหน) ผลจากกาที่ยกคนกลุ่มนี้ เป็นข้าราชการ ทำให้ไทยมีอัตราแพทย์ เต็มตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และห้ามใช้เงินเดิมไปบรรจุคนใหม่  การที่จะบรรจุอัตรว่างได้นั้นต้องเป็น ตำแหน่งอื่นที่จำเป็น ไม่ได้อยู่ในสายงาน 24 สายงานที่ได้รับการบรรจุไป เช่น แพทย์แผนไทย ต้องทดลองปฏิบัติราชการตามปกติ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้บรรจุ ในส่วนอายุราชการนับย้อนได้แต่ไม่นำมาคิดเวลาเพื่อรับบำนาญ.จะมีการทยอยบรรจุ 3 รุ่น คือ รุ่นเดือน พ.ค ส.ค พ.ย ทั้งนี้การบรรจุก่อน 1 ต.ค. ทำให้ต้องใช้งบกลางปี 63

2. จัดสรรอัตราข้าราชการให้นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่ 2,792 อัตรา (จากที่ขอ 7,579) ส่วนเภสัชกร พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข (4,787 อัตรา) ให้ทำแผนเสนออีกครั้ง

3. ให้เงินเพิ่มพิเศษ (2,700 ล้าน) แบ่งเป็น กลุ่มปฏิบัติงานตรง เช่น แพทย์ พยาบาล 1,500/เดือน ถึง ก.ย.และกลุ่มสนับสนุน 1,000/เดือน ถึง ก.ย.

4. ให้โควตาพิเศษ 2 ขั้น

5. อายุราชการทวีคูณ ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย ตามกฎหมายจะระบุให้เฉพาะ ตอนประกาศกฎอัยการศึกเท่านั้น

6. ลดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษของ สำหรับ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

7. จ่ายเงินช่วยบุคลากรที่ติดเชื้อ ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

8. บุคคลากรทางการแพทย์ได้รับบริจาคการทำประกันสุขภาพแล้ว จำนวน 320,000 กรมธรรม์

สำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐมอบให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ยังมอบให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ของสังกัดอื่นด้วยเช่น ตำรวจ ทหาร มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น สายแพทย์ที่เกี่ยวกับ COVID-19 อีกด้วย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand