2
shared

นายกฯ ตั้งปลัดคลังประธานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบCOVID-19

15 เมษายน 2563 15:29 120
นายกฯ ตั้งปลัดคลังประธานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบCOVID-19

นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานดูแลเยียวยาผลกระทบโควิด หน้าที่รวบรวมติดตาม และบูรณาการข้อมูลเพื่อให้ผู้รับผลกระได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และปลัดกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องอีก 9 กระทรวง ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง        

โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านการติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้องมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน การตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ วิเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินมาตรการชดเชยรายได้ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมทั้งเสนอแนะกลไกและขั้นตอนการดำเนินงานที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแท้จริงต่อนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์ปฎิบัติด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูล รวมทั้งจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการชุดนี้


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand