0
shared

นิรโทษกัญชา! 3กลุ่มครอบครองไม่ผิดกม.

10 เมษายน 2562 02:30 42
นิรโทษกัญชา! 3กลุ่มครอบครองไม่ผิดกม.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ 3 ฉบับ นิรโทษ 3 กลุ่มผู้ครอบครองกัญชา มีผลบังคับใช้วันนี้

วันนี้ (27ก.พ.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ฉบับที่ 1 เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ


ฉบับที่ 2 เรื่องการครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ  และฉบับที่ 3  เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วย ก่อน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ 


 

บุคคล 3 กลุ่ม ที่อยู่ในกลุ่มนิรโทษกัญชา ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย แพทย์ นักวิจัย แพทย์แผนไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน วิสหากิจชุมชน  ให้มาขออนุญาตให้ถูกต้อง และกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองกัญชา  ให้นำกัญชามาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยไม่มีความผิด ภายในกรอบเวลา 90 วัน ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยกัญชาอยู่แล้ว ยังคงสามารถใช้กัญชารักษาได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีกัญชาทางการแพทย์ในระบบโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ซึ่งผู้ที่ครอบครองสามารถแจ้งการครอบครองได้ทันที ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ

 

คลิกอ่านรายละเอียดราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNNthailand 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง