7
shared

24 จังหวัด ยังอ่วมภัยแล้ง เร่งติดตามหนุนปฏิบัติการฝนหลวงช่วย

16 เมษายน 2563 15:53 330
24 จังหวัด ยังอ่วมภัยแล้ง เร่งติดตามหนุนปฏิบัติการฝนหลวงช่วย

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผย สถานการณ์ภัยแล้งประจำวัน ยังพบ 24 จังหวัดที่น่าเป้นห่วง เร่งติดตามและพร้อมสนับสนุนแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาผลกระทบ

 วันนี้  (16 เม.ย.63 ) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยแผนการปฏิบัติการฝนหลวงว่า จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง  ยังคงมีจำนวน 24 จังหวัด 145 อำเภอ 782 ตำบล 4 เทศบาล 6,824 หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด  ภาคกลางและภาคตะวันออก 7 จังหวัด และภาคใต้ 1 จังหวัด 

ขณะที่ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำ น้อยกว่า 30% ของปริมาณน้ำใช้การ  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 25 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 194 แห่ง  ด้านประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองในวันนี้  อยู่ในระดับเสี่ยงปานกลางอยู่บริเวณพื้นที่   ภาคเหนือ และภาคกลางด้านตะวันตก และภาคใต้บางส่วน

สำหรับ จุดความร้อนหรือจุดที่มีการเผาไหม้ (Hotspot) พบว่า ในประเทศไทย มีจำนวน 50 จุด กระจายอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือบางส่วน ส่งผลให้  ค่าคุณภาพอากาศบริเวณภาคเหนือ มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง  และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี และดีมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงเริ่มส่งผลกระทบ     ต่อสุขภาพ โดยยังมีค่าคุณภาพอากาศดีอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

ด้านแผนที่ปริมาณน้ำฝนสะสม 1 สัปดาห์ (9 - 15 เม.ย. 2563) พบว่า มีบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบางส่วน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้บางส่วน ปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในระดับ 10 - 100 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณของความต้องการน้ำฝนมีการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

​สำหรับ การติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในวันนี้  ผลการตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ในพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก และภาคใต้  เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง  ในช่วงเช้านี้จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายโดยหน่วยปฏิบัติการฯ 6 หน่วย ได้แก่

​​-หน่วยปฏิบัติการฯ จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควัน     จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.น่าน และจ.แพร่

​​-หน่วยปฏิบัติการฯ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์

​​-หน่วยปฏิบัติการฯ จ.อุดรธานี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น จ.หนองบัวลำภู และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

-หน่วยปฏิบัติการฯ จ.บุรีรัมย์  ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์

​​-หน่วยปฏิบัติการฯ จ.นครราชสีมา ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ          จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ (ตอนล่าง)

-หน่วยปฏิบัติการฯ จ.จันทบุรี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ            จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี และเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

​ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงฯ ในพื้นที่กลาง และภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามในช่วงเช้าแล้วพบว่า  ยังไม่เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง จะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่ทันที อีกทั้ง เกษตรกร และพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวง และติดตามข้อมูลข่าวสารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทางเพจ Facebook , Line official , Instagram, Twitter และเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

       


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand