4
shared

การรถไฟฯชี้แจงกรณีแจกสิ่งของที่สถานีรถไฟยะลา

16 เมษายน 2563 19:20 235
การรถไฟฯชี้แจงกรณีแจกสิ่งของที่สถานีรถไฟยะลา

การรถไฟฯชี้แจงกรณีการแจกสิ่งของที่สถานีรถไฟยะลา ยืนยันมีเจตนาที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคม พร้อมปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

วันนี้ (16เม.ย.63) ตามที่ได้ปรากฎภาพข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย ของผู้ใช้นามว่า Jessada Denduangboripant เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของที่สถานีรถไฟยะลา จนทำให้เกิดการเบียดเสียด ซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพราะจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) นั้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงว่า กรณีที่มีการแจกสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จนทำให้เกิดการเบียดเสียด จากการต่อแถวเพื่อรับสิ่งของ นั้น จากการสอบถามพนักงานที่สถานียะลา ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติการประจำอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทราบว่า มีเจตนาที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคม จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่เนื่องจากมีผู้มารอรับสิ่งของเป็นจำนวนมากกว่าที่ได้เตรียมการไว้ จึงทำให้เกิดภาพตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว การรถไฟฯ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้มีการสั่งการ หรือรับแจ้งการจัดกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการกับประชาชนต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ จะได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป พร้อมกันนี้ได้กำชับให้พนักงานกลุ่มดังกล่าว และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีทุกคน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และขอยืนยันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามข้อกําหนด ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งออกตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยขอให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand