0
shared

บรรเทาทุกข์! เขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ำช่วยภัยแล้ง

19 เมษายน 2563 15:20 181
บรรเทาทุกข์! เขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ำช่วยภัยแล้ง

เขื่อนกิ่วลมลำปาง ปล่อยระบายน้ำ 14 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 30 ตำบลวันที่ 19 เมษายน 2563 ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ช่วงหน้าแล้งในหลายๆ เขตพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันต่อเนื่อง จนทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ รวมถึงตามแหล่งพื้นที่กักเก็บมีปริมาณน้ำเหลือน้อย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 1 แสนไร่ ประชาชนในพื้นที่กว่า 30 ตำบล ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยทางจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือ เพื่อจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่กำลังได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร


ล่าสุด ได้ร่วมประสานหน่วยงานกรมชลประทานในเขตพื้นที่ ทั้งสำนักงานชลประทานที่ 2 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ยกระดับเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนกิ่วลมให้สูงขึ้น เพื่อปล่อยมวลน้ำกว่า 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงสู่ลำน้ำแม่วัง เร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำ กว่า 280 หมู่บ้าน 30 ตำบล ในเขตท้องที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง เกาะคา สบปราบ เถิน และอำเภอแม่พริก 


โดยนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายปรีชา  จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ร่วมกันนำทีมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการกดปุ่มเริ่มเปิดประตู ระบายน้ำออกจากเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มาตั้งแต่เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยคาดว่ามวลน้ำที่ปล่อยไหลผ่านลงสู่แม่น้ำวังจะยกระดับสูงขึ้นตลอดลำน้ำ ให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ทั้ง 5 อำเภอ 30 ตำบล สามารถสูบไปใช้งานพร้อมกันได้ในอีก 2 วันข้างหน้า ซึ่งการปล่อยน้ำดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทำการเกษตรได้อีกเป็นจำนวนมาก 


โดยนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายปรีชา  จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า จากการสำรวจพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง พบว่าในปี้นี้จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งรวมจำนวนทั้งหมด 44 หมู่บ้าน 7 อำเภอ ในจำนวนนี้มี 2 หมู่บ้าน ที่จะต้องประสบปัญหาภัยแล้งถึงขั้นวิกฤต และอีก 42 หมู่บ้าน จะประสบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการปล่อยน้ำกว่า 14 ล้าน ลบ.ม. ก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตท้องที่จังหวัดลำปางได้เกือบทั้งหมด เฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนท้ายน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน 30 ตำบล 5 อำเภอ ที่จะได้รับน้ำอย่างเต็มที่ และยังรวมไปถึงพื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดตากอีกบางส่วน โดยมวลน้ำทั้งหมดที่ปล่อยจะไปช่วยเติมเต็ม ในส่วนที่น้ำได้พร่องหายไปทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้ยาวไปจนถึงกลางพฤษภาคม นี้


อย่างไรก็ตามเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ขอความร่วมมือในช่วงระหว่างที่มวลน้ำกำลังไหลผ่านไปสู่พื้นที่ตอนใต้ของจังหวัด ขอให้พี่น้องเกษตรกรอย่าเพิ่งทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้ ให้รอจนกว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุด จึงค่อยทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้พร้อมกัน โดยคาดว่าประมาณช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นี้ เกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 30 ตำบล 5 อำเภอ น่าจะสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้แล้ว ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ได้ประเมินว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวบ้าน แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 97,000 ไร่ จากที่จะต้องเดือดร้อนโดยประเมินไว้ก่อนหน้านี้มากกว่า 1 แสนไร่