2
shared

ใกล้วิกฤต! เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลน้ำน้อยเหลือ 17%

22 เมษายน 2563 09:46 381
ใกล้วิกฤต! เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลน้ำน้อยเหลือ 17%

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยสถานการณ์เขื่อนแม่งัดเป็นไปตามแผนถึงปริมาณน้ำจะใกล้เคียงปี 2559 มีน้ำน้อยวิกฤตภัยแล้ง ยังต้องระบายน้ำลงแม่น้ำปิงที่เหลือตามรอบเวรอีก 10 รอบเวรไปสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ส่วนปีนี้เกษตรกรชาวสาวขอให้รอประกาศเข้าฤดูฝน

วันที่ 22 เมษายน 2563 สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจวัดล่าสุดเช้าวันนี้ ปริมาณน้ำจากความจุ 265 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล่าสุด 46 ล้าน ลบ.ม.  คิดเป็นร้อยละ 17  น้ำใช้การได้ 34 ล้าน ลบ.ม.


นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง ยังมีการบริหารจัดการไปตามแผนระบายน้ำ เขื่อนแม่งัดต้องระบายน้ำรอบเวรที่ 15 จะสิ้นสุดในวันนี้ ก่อนจะระบายต่อรอบเวรที่ 16 วันที่ 23 - 29 เมษายน 2563 จำนวน 2.7 ล้าน ลบ.ม. ลงสู่แม่น้ำปิง ซึ่งจะมีการระบายน้ำจำนวน 25 รอบเวร ไปสิ้งสุดวันที่ 1 กรกฎคม 2563 เข้าสู่ฤดูฝน แต่การระบายน้ำจะบริหารจัดตามความเหมาะสมจำเป็นอีกครั้ง  รวมน้ำระบายทั้งหมด 70 ล้าน ลบ.ม.ใช้ระบายไปแล้ว 10 ล้าน  และรอบที่ 16 จะระบาย จะเหลือน้ำระบายอีก 8 ล้าน ลบ. จะทำให้น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเหลือน้ำใช้การได้ 26 ล้าน ลบ.ม. จะเป็นน้ำต้นทุนสำรองไว้เพื่อกรณีเกิดฝนทิ้งช่วง 


ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำล่าสุด 60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 งดการระบายน้ำ หากเทียบกับปี 2559 ปริมาณน้ำ 24 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 9 ปีนี้มีการบริหารจัดการน้ำกักเก็กน้ำไว้มากกว่าปี 2559 ถึง 36 ล้าน ลบ.ม. 

อย่างไรก็ตามในปีนี้ต้องขอความร่วมือต่อเกษตรกรและชาวนา ที่มีการทำนาปีขอให้รอไปจนถึงการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าสู่ฤดูฝนให้มีการใช้น้ำจากน้ำฝนเพื่อทำนาก่อน เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนยังสำรองไว้เพื่อเกิดวิกฤตฝนตกทิ้งช่วงจะต้องใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคก่อนเป็นหลัก ต้องสำรองน้ำไว้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองไว้ด้วย หากเกิดฝนเกิดทิ้งช่วง แต่จากการคาดการณ์ปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะดีกว่าปี 2562 กรมชลประทานคาดว่าจะมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งการใช้น้ำยังประหยัดถึงจะเป็นช่วงปลายของฤดูแล้วจะเข้าหน้าฝนก็ตาม