4
shared

รมว.สธ.เจรจา2แบงก์ใหญ่ ลดดอกเบี้ยสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

22 เมษายน 2563 17:10 203
รมว.สธ.เจรจา2แบงก์ใหญ่ ลดดอกเบี้ยสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเจรจา 2 แบงค์ใหญ่ ลดดอกเบี้ย สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19

วันนี้ (22เม.ย.63) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือกับผู้แทนธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยเรื่องมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมให้สัมภาษณ์ ว่า ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารทั้ง 2 แห่งในการลดดอกเบี้ยให้มากที่สุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้ง 2 ธนาคาร ลดดอกเบี้ยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 2  และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเจรจาในรายละเอียดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ทั้งนี้จะนำข้อมูลไปชี้แจงกับ รมว.คลัง ด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วย

 “กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่เสียสละทำงานดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ โดยหาแนวทางช่วยลดรายจ่ายของทั้งข้าราชการ ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งธนาคารทั้ง 2 แห่งได้รับข้อเสนอนำไปพิจารณา และจะมีการหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง” นายอนุทิน กล่าว


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand