3
shared

เปิด 3 รายชื่อชิงผู้ว่า กฟผ. คนใหม่

24 เมษายน 2563 13:08 110
เปิด 3 รายชื่อชิงผู้ว่า กฟผ. คนใหม่

ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดตัว 3 รองผู้ว่าฯ ลงชิงตำแหน่งผู้ว่าการแทน "วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย" ที่จะครบวาระ 3 ธ.ค.นี้

วันนี้ (24 เม.ย.)  นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ.  ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธันวาคม 2563  โดยได้เปิดรับสมัครสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 17 เมษายน เวลา 08.00 น. – 16.00 นาฬิกา  เมื่อปิดรับสมัครแล้ว พบว่า มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ. จำนวนทั้งสิ้น  3 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ กฟผ. ดังนีี้ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง  รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า , นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และนายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศแล้ว

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาการคัดเลือก โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลและคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand