5
shared

โพลชี้คนมองรัฐบาล 'บิ๊กตู่' ทุ่มเททำงานแก้ปัญหาโควิด-19

25 เมษายน 2563 11:33 1341
โพลชี้คนมองรัฐบาล 'บิ๊กตู่' ทุ่มเททำงานแก้ปัญหาโควิด-19

ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนมองรัฐบาลทุ่มเททำงานแก้ปัญหาโควิด-19 โดนใจเรื่องการลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมันมากสุด

วันนี้ (25 เม.ย. 63) นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19 ในด้านสังคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 70.8% ระบุการดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ติดเชื้อของ แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในขณะที่ 48.7% ระบุ การสนับสนุนการแพทย์ ของ กระทรวงสาธารณสุข และ  8.5% ระบุ การทำงานช่วยเหลือประชาชนของ หน่วยกู้ภัย

สำหรับเรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลังมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 53.8% ระบุ การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน ของกระทรวงพลังงาน ในขณะที่ 44.6% ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และ 37.8% ระบุ การลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

เมื่อถามถึง การทุ่มเททำงานของรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ  67.3% ระบุ รัฐบาลทุ่มเททำงานค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่ 32.7% ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ทุ่มเทเลย ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการทำงานของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับ ผู้นำประเทศอื่น ๆ ในการรับรู้ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 63.3% ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทย ทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ในขณะที่ 36.7% ระบุไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand