3
shared

ข่าวปลอม! เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2 พันบาทไม่จริง

26 เมษายน 2563 11:30 136
ข่าวปลอม! เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2 พันบาทไม่จริง

อย่าแชร์ข่าวปลอมเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2 พันบาท ไม่ใช่เรื่องจริง ยังจ่าย 600 บาทต่อคน

วันนี้ ( 26 เม.ย. 63 )ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เพิ่มเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก 600 เป็น 2,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


จากกรณีที่มีการผาดหัวข่าวว่า “เพิ่มเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก 600 เป็น 2,000 บาท” ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง ปัจจุบันยังคงจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในอัตราปกติ โดยจ่ายให้กับผู้ที่ลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ให้กับเด็กอายุ 0 – 6 ปี และสำหรับในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีเพียงการปรับระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเท่านั้น


เพื่อเป็นการรองรับให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิด-19 โดยสามารถลงทะเบียนได้ภายหลัง มีผลกับเด็กที่เกิดเดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand