3
shared

เล็งทบทวนแผนลงทุน อีอีซี

27 เมษายน 2563 12:02 74
เล็งทบทวนแผนลงทุน อีอีซี

จับตา แผนการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ภาครัฐอาจต้องทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  ต้องทบทวนทั้งเป้าหมายการลงทุนและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  จากเดิมที่วางไว้มีเม็ดเงินลงทุนในอีอีซี 1 แสนล้านบาทต่อปี  แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ไม่สามารถประเมินได้ว่า จะกระทบยาวนานแค่ไหน แม้ว่า ตัวเลขขอรับการลงทุน ในไตรมาสแรก มีถึง 117 โครงการ  แต่ภาพรวมในครึ่งปีแรก การลงทุนจริงจะมีค่อนข้างน้อยจากมาตรการปิดเมือง  โดยขณะนี้ สกพอ. กำลังทบทวนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใน อีอีซี     

สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ อีอีซี ที่มีความสำคัญมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น  ในอนาคตจะต้องให้น้ำหนักกับการพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบการติดเชื้อ วัคซีนป้องกันไวรัส และเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในห้องฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดมากขึ้น


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand