3
shared

สสว.หนุน"SMEs"ลุยตลาดออนไลน์สู้โควิด-19

28 เมษายน 2563 12:21 123
สสว.หนุน"SMEs"ลุยตลาดออนไลน์สู้โควิด-19

สสว. ร่วมกับ 6 หน่วยงานภูมิภาค เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอี โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดออนไลน์ จัดอบรม ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อปรับตัวรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้(28เม.ย.63) ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงตลาดและลูกค้าใหม่ในช่วงวิกฤตโควิด-19  สสว.จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ขึ้น โดยจะให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม(E-market place) และช่องทางต่างๆ แล้ว ยังได้นำหลักการดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มาปรับใช้ ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง และการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้วย ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ


สำหรับในปีนี้ สสว.ได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นเชิงลึกมากขึ้น โดยรูปแบบการอบรม ในช่วงแรกปรับจาก Offline เป็น Online โดยส่งเสริมเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้า การเขียนเนื้อหาสินค้า อบรมเชิงปฏิบัติการการเปิดร้านค้าออนไลน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นออนไลน์ทั้งหมด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และอาจต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 หากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่ถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายในเดือนมิถุนายน 2563 จะกลับมาดำเนินการอบรมแบบ Offline เช่นเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุด


ทั้งนี้ สสว. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี มาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานในปี 2560-2661 มีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์จำนวนกว่า 165,000 ราย และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand