7
shared

'ชวน' คุมเข้มโควิด-19! หากพบใครไม่ผ่านเกณฑ์ห้ามเข้ารัฐสภา

29 เมษายน 2563 15:27 302
'ชวน' คุมเข้มโควิด-19! หากพบใครไม่ผ่านเกณฑ์ห้ามเข้ารัฐสภา

'ชวน หลีกภัย' คุมเข้มโควิด-19 หากพบใครไม่ผ่านเกณฑ์สธ. เข้าข่ายสงสัย ห้ามเข้าอาคารรัฐสภาทันที

วันนี้ (29เม.ย.63) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวยืนยันถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสถานที่ ที่จะต้องมีการเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และการวางมาตรการเว้นระยะห่างภายในห้องประชุมสภาฯ  การตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  หากพบใครเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะไม่สามารถเข้ารัฐสภาได้ 

ทั้งนี้ ก่อนเปิดประชุมสภาฯ นัดแรก  จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือการทำงานร่วมกันตลอดสมัยประชุมสามัญทั้ง 120 วัน 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยว่า ได้มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงร้อยละ 10  ซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็น ทั้งงบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศ การจัดประชุมสัมมนา เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมทั้งงบประมาณปี 2564 ที่ยังไม่จำเป็นด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand