4
shared

ขึ้นทางด่วนฟรี3วัน ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ

4 พฤษภาคม 2563 11:02 305
ขึ้นทางด่วนฟรี3วัน ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ

ฟรีค่าทางด่วน "เฉลิมมหานคร ศรีรัช อุดรรัถยา" วันที่ 4 , 6 และ 11 พ.ค. ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

วันนี้(4พ.ค.63) ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และ ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) และวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (วันพืชมงคล)

โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น กทพ. จะจำกัดการให้บริการสำหรับทางพิเศษทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฯ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand