4
shared

นศ. 3 สถาบัน ร้องก.การอุดมศึกษาฯ ลดค่าเทอม 50% ช่วยค่าครองชีพ

7 พฤษภาคม 2563 10:35 383
นศ. 3 สถาบัน ร้องก.การอุดมศึกษาฯ ลดค่าเทอม 50% ช่วยค่าครองชีพ

นักศึกษา 3 สถาบันยื่นหนังสือต่อกระทรวงอุดมศึกษาฯ ขอลดค่าเทอม 50% และให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือลดค่าครองชีพหลังผู้ปกครองและนักศึกษาเองได้รับผลกระทบเรื่องรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันนี้ (7 พ.ค.63) นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำหนังสือของนักศึกษา 3 สถาบันจาก จ.สงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา เข้ายื่นต่อนายสรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่วยลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง 


หลังจากกลุ่มนักศึกษา 3 สถาบันในจังหวัดสงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ปกครองของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้แก่

1. ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยปรับลดค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ลงจากเดิม 50% และหรือให้มีการกำหนดให้นิสิตนักศึกษา สามารถแบ่งชำระค่าธรรมนียมบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) เป็นงวดได้อย่างน้อย 3 งวด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคไวรัสโควิด-19 จะหมดไป

2. ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยปรับลด หรือช่วยเหลือค่าครองชีพประจำวันที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แก่นิสิตนักศึกษาไปตลอดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะหมดไป

3. ขอให้มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ต้องทำงานหลังเลิกเรียน (Part Time) ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานประกอบการ อาทิ สถานบันเทิง ร้านอาหาร ร้านค้าและบริการ ฯลฯ ถูกสั่งปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ด้วยมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" เสมือนกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง


ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกันวันนี้แม้ทางกระทรวงยืนยันว่า จะได้ช่วยเหลือไปแล้วก็ตาม แต่มาตรการช่วยเหลือจากกระทรวงฯ โดยเฉพาะการลดค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมต่างๆ แม้ปัจจุบันจะมีการลดค่าเทอมของมหาวิทยาลัยต่างๆแล้ว แต่ยังคงมีความไม่เท่าเทียมกัน จึงขอให้ช่วยเหลือทั้งในด้านค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ และโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่ทำงาน part time ซึ่งตนจะนำผลของการพูดคุยในวันนี้ ไปชี้แจงกับทางนักศึกษา รวมไปถึงจะติดตามข้อเรียกร้องต่างๆต่อไป ว่ามีความคืบหน้าหรือไม่


ทั้งนี้ ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยืนยันว่า ที่ผ่านมาได้มีการออกคำสั่งของกระทรวงฯ ให้หน่วยงานและสถาบันพิจารณาลดค่าเช่าพื้นที่จากผู้ประกอบการรายย่อย ให้สถานศึกษาลดค่าหน่วยกิตการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาจำนวน 52 สถานศึกษาที่พิจารณาลดค่าหน่วยกิต หรือช่วยเหลือในด้านต่างๆ แล้ว แต่การลดค่าหน่วยกิตนั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยของแต่ละสถาบันพิจารณา ซึ่งการช่วยเหลืออาจจะไม่ได้ครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้ แต่เป็นการดูแลพื้นที่ทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงยืนยันว่า จะนำปัญหาของนักศึกษาดังกล่าวไปพิจารณา และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand