4
shared

กองทัพภาคที่ 2 จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด

12 พฤษภาคม 2563 11:25 103
กองทัพภาคที่ 2 จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด

กองทัพภาคที่ 2 จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด แจกข้าวกล่องให้ชาวอำเภอพิมาย บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

12 พฤษภาคม 2563  บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  พันโทอภิวัฒน์ แสงสูง ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ได้นำรถครัวสนาม พร้อมกำลังพล จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19 ด้วยการประกอบอาหาร จัดทำข้าวกล่อง จำนวนกว่า 1,000 กล่อง ซึ่งได้ทำเมนูข้าวผัดกระเพาะ ไข่ต้ม แจกจ่ายให้กับประชาขนในพื้นที่อำเภอพิมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

  สืบเนื่องมาจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19ได้ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ ตกงาน ไม่มีงานทำ ทางกองทัพภาคที่ 2 จึงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้นำรถครัวสนาม ประกอบอาหารสู้ภัยโควิด โดยจัด ทำข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม แจกให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 12 ตำบล 120 หมู่บ้าน  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่