4
shared

กระแส "ตู้ปันสุข" โคราชขยายไปต่างอำเภอ ผู้ใจบุญนำข้าวของไปใส่เพียบ

12 พฤษภาคม 2563 16:07 257
กระแส "ตู้ปันสุข" โคราชขยายไปต่างอำเภอ ผู้ใจบุญนำข้าวของไปใส่เพียบ

กระแสตู้ปันสุขโคราชขยายไปต่างอำเภอ ผู้ใจบุญนำข้าวของไปใส่เพียบ เพื่อให้ประชาชนที่มีความจำเป็นได้หยิบไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันตามความต้องการ

 12 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสตู้ปันสุข เพื่อผู้ที่ขาดแคลนในจังหวัดนครราชสีมา ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประชาชนในพื้นที่อำเภอครบุรี และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำตู้ปันสุข และรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใส่ไว้แล้วนำไปตั้งไว้บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรครบุรี และหอนาฬิกากลางตัวเมือง  เพื่อให้ประชาชนที่มีความจำเป็นได้หยิบไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันตามความต้องการ ซึ่งก็มีกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ทั้งผู้ให้ผู้รับเป็นอย่างดี มีผู้นำสิ่งของมาเติมและมีผู้เข้ามาหยิบสิ่งของอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ ตู้ปันสุขของอำเภอครบุรีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประชาชนในพื้นที่ รวบรวมเอาสิ่งของใส่ไว้แล้วนำมาตั้งไว้สองที่ คือที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจ เพื่อให้คอยช่วยดูแลให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเอาไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันตามความจำเป็น ส่วนอีกที่ก็คือที่หอนาฬิกากลางเมือง ซึ่งจะมีประชาชนพลุกพล่าน เพื่อให้สังคมช่วยดูแลกันเอง ทั้งนี้ทุกคนที่ร่วมใจกันจัดทำขึ้นหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจวัตถุประสงค์ในการตั้งตู้เติมสุข ไม่เห็นแก่ตัวและแบ่งปันผู้อื่นที่เดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลือจริงๆ.