3
shared

"โตโยต้า" คัมแบ็ค! เปิดสายการผลิตแล้ว

13 พฤษภาคม 2563 10:03 212
"โตโยต้า" คัมแบ็ค! เปิดสายการผลิตแล้ว

โตโยต้า ทยอยกลับมาเปิดสายการผลิตรถยนต์โรงงานทั้ง 3 แห่ง หลังหยุดชั่วคราวจากโควิด-19

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทกลับมาเปิดสายการผลิตรถยนต์ทั้ง 2 กะ ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ และโรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563  ในขณะที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา นั้น จะกลับมาเริ่มเปิดสายการผลิตอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ตามที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศหยุดพักสายการผลิตเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสถานการณ์ของการผลิตชิ้นส่วนจากทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดจนเป็นการให้ความร่วมมือกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ซึ่งในช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตชั่วคราวนั้น บริษัทได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความพร้อมของสายการผลิต พนักงาน และ ระบบการจัดเตรียมชิ้นส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง 3 แห่งนี้ จะยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุด ดังเช่นที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเปิดสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง จะดำเนินการภายใต้แนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น การเพิ่มรอบการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน การให้พนักงานเว้นระยะห่าง (Social Distance) การให้พนักงานตรวจเช็คสุขภาพและหมั่นรักษาสุขอนามัยส่วนตัวอยู่เสมอ การลดจุดสัมผัสต่าง ๆ ในพื้นที่โรงงานและสำนักงาน การจัดรอบรถโดยสารเพื่อลดความหนาแน่นระหว่างการเดินทาง การกำหนดมาตรการการใช้พื้นที่พักผ่อน โรงอาหาร และห้องน้ำ หรือการกำหนดให้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นต้น


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand