2
shared

คนพิมาย โคราชไม่ทิ้งกัน แบ่งปันรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด -19

13 พฤษภาคม 2563 13:06 202
คนพิมาย โคราชไม่ทิ้งกัน แบ่งปันรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด -19

คนพิมาย โคราชไม่ทิ้งกัน แบ่งปันรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 แจกข้าวกล่อง-ถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบ

13 พฤษภาคม 2563   ที่บริเวณหอประชุมอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา นายอำนวย  ปองนาน นายอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยพระครูโสภณ  ศิลวิสุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย พระครูคุณสารสัมปัน เจ้าคณะอำเภอพิมาย(ธรมยุต) ,พระครูสุตธรรมวิสิฐ รักษาการเจ้าคณะอำเภอพิมาย และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ  และผู้มีจิตอันเป็นกุศล  จัดโครงการ “โคราชแบ่งปัน รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 คนพิมาย ไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

นายอำนวย  ปองนาน นายอำเภอพิมาย กล่าวว่า กิจกรรมคนพิมายไม่ทิ้งกันในครั้งนี้ ทางอำเภอพิมายได้รับนโยบายจากมหาเถรสมาคมและจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19ระบาด ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ จึงได้ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเงินสด จัดเป็นถุงยังชีพหรือปรุงเป็นอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวพิมาย และจัดกิจกรรม “คนพิมายแบ่งปัน”  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทหารกองพันพัฒนาที่ 2  มาปรุงอาหารให้ แล้วจัดเป็นข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง ซึ่งมีกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย และผู้ใจบุญ  นำมาร่วมอีกส่วนหนึ่ง รวมเป็นข้าวกล่องทั้งหมด 850 กล่อง  ส่งต่อธารน้ำใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่อยู่ในการกักกันตัว 14 วันเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 700 กว่าราย รวมไปถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานที่ถูกเลิกจ้างและพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอีกหลายร้อยราย   เพื่อให้ทุกคนได้มีพลังสู้ต่อ  ไม่คิดสั้น โดยเราต้องช่วยและพึ่งพาอาศัยกัน ถ้ามีความเดือดร้อนให้ไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่อำเภอ ซึ่งจะมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิมายจัดถุงยังชีพไว้ให้  เป็นการช่วยเหลือดูแลกันไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด  นายอำนวยฯ กล่าว