2
shared

ระดมกำลังทุกภาคส่วนฝ่าวิกฤตแล้งอีอีซีฟื้นเชื่อมั่น

15 พฤษภาคม 2563 12:14 64
ระดมกำลังทุกภาคส่วนฝ่าวิกฤตแล้งอีอีซีฟื้นเชื่อมั่น

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มอบนโยบายบริหารจัดการน้ำพื้นที่ อีอีซี เร่งสร้างความเชื่อมั่น และเตรียมพร้อมการฟื้นตัวภาคเศรษฐกิจ หลังจบวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (15 พ.ค.63)  ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก 

สำหรับจุดแรก รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ความต้องการและความจำเป็นในการใช้น้ำของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จากนั้น เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำชั่วคราวคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแผนการสูบน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตาม รับทราบข้อมูล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคข้อติดขัดต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแผนดำเนินการแก้ไขสถานการณ์แล้ง โดยเฉพาะ จังหวัดระยอง ขณะนี้ผลไม้กำลังออกสู่ตลาด ส่วนภาคอุตสาหกรรมก็ต้องเร่งกำลังการผลิต รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ที่ขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเตรียมความพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นคืนโดยเร็ว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดการความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่ยังมีอยู่ 

ปัจจุบัน โครงการที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค และโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ จาก อีอีซี รวม 195 แห่ง ประกอบด้วย ขุดเจาะบ่อบาดาล จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน ซ่อมแซมระบบประปา วางท่อน้ำดิบ เชื่อมโยงแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม ก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ และก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่พร้อมระบบ ดำเนินการโดย 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาค กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand