1
shared

ปภ.โคราช เร่งแจกน้ำช่วยภัยแล้ง หลังชาวบ้านโนนสูง ขาดน้ำใช้นานกว่า 3เดือนแล้ว

15 พฤษภาคม 2563 15:18 78
ปภ.โคราช เร่งแจกน้ำช่วยภัยแล้ง  หลังชาวบ้านโนนสูง ขาดน้ำใช้นานกว่า 3เดือนแล้ว

ปภ.โคราช เร่งแจกน้ำช่วยภัยแล้ง หลังชาวบ้านโนนสูง ขาดน้ำใช้นานกว่า 3เดือนแล้ว


15 พฤษภาคม 2563  ปริมาณน้ำตามแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า น้ำแห้งขอดจนหมด ส่งผลทำให้ชาวบ้าน บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง กว่า 140 หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมระยะเวลานานกว่า 3 เดือนแล้ว  

 

ล่าสุด ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมะค่า ได้นำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด ขนาด 6,000 ลิตร จากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหมู่บ้าน 500 หลังคาเรือน วันละ 10 เที่ยว หรือวันละ 60,000 ลิตร  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 

นายสมาน หมอกโคกสูง อายุ 59 ปี ชาวบ้านมะเกลือ บอกว่า ปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งมาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี  แหล่งน้ำดิบในพื้นที่จึงแห้งขอดจนหมด เพราะเป็นสระปิด ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ต้องรอคอยเพียงน้ำฝนที่จะตกลงมาตามฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาในช่วง 1-2 เดือนนี้ คาดว่า การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง ก็จะได้รับผลกระทบขาดน้ำต้นทุนใช้ผลิตน้ำประปาอย่างแน่นอน