3
shared

เคาะ8มาตรการ บูรณาการน้ำทั้งระบบ พร้อมเร่งกักเก็บน้ำฤดูฝน

18 พฤษภาคม 2563 14:34 89
เคาะ8มาตรการ บูรณาการน้ำทั้งระบบ พร้อมเร่งกักเก็บน้ำฤดูฝน

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เคาะ 8 มาตรการ บูรณาการน้ำทั้งระบบ พร้อมเร่งกักเก็บน้ำฤดูฝน ช่วยประชาชนหน้าแล้ง

วันนี้ (18พ.ค.63) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกำชับ ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน  เร่งติดตาม ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำและเน้นแก้ไขคุณภาพน้ำประปา โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด รองรับภาวะ New Normal ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ ประชาชนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขณะที่นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯมีมติเห็นชอบ 8 มาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับฤดูฝน ปี 2563 อาทิ  การจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝน ที่สำคัญได้สั่งการให้กรมชลประทานและทุกหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ พร้อมเร่งรัดหน่วยงานตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ จากแผน 625 แห่งให้แล้วเสร็จ และ การขุดลอก กำจัดผักตบชวา ซึ่งจากผลดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง แหล่งน้ำปิดทั่วไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมการวางแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกฤดูฝน ปี2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สทนช. ร่วมกับกรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริมการเกษตร จะร่วมกันประเมินสถานการณ์และคาดการณ์การจัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 36 แห่ง ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ำในพื้นที่เขตชลประทานจนสิ้นสุดฤดูฝน 30 ตุลาคม 2563 โดยวางแผนปรับปริมาณการใช้น้ำ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand