2
shared

ALTพัฒนาซอฟแวร์จราจรหนุนรายได้เติบโตยั่งยืน

21 พฤษภาคม 2563 13:58 567
ALTพัฒนาซอฟแวร์จราจรหนุนรายได้เติบโตยั่งยืน

ALT ลุยพัฒนาซอฟแวร์ รองรับงานจราจรขนส่งทั้งระบบ หนุนรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายปริญญ์ ชากฤษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เอแอลที เทเลคอม หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัท ได้พัฒนาซอฟแวร์ Pixenze สำหรับประมวลผลภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยประมวลผลแบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีความแม่นยำสูง ใช้สำหรับอ่านและจดจำป้ายทะเบียนยานพาหนะภายในประเทศแบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาซอฟแวร์ Pixenze อย่างต่อเนื่อง จนช่วยเสริมในการพัฒนาระบบการจราจรขนส่งอัจฉริยะของประเทศไทย สามารถเข้าถึงระบบตรวจวิเคราะห์สภาพการจราจร ตรวจสอบรถสูญหาย ถูกโจรกรรม จัดการระบบบริหารจอดรถทั้ง Indoor และ Outdoor ได้อัตโนมัติ หรือนำมาใช้ในการตัดเงินอัตโนมัติตามทางด่วนหรือโซนควบคุมการเข้าออกเส้นทางช่วงคับขัน เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทใช้เวลาในการทดสอบและพัฒนาซอฟแวร์มากว่า 5 ปี เพื่อต่อยอดกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่ทางบริษัทมีรองรับอยู่ทั่วประเทศ มูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นซอฟแวร์ Pixenze ที่พัฒนาในประเทศโดยคนไทย ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าระบบซอฟแวร์ประเภทประมวลผลภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศถึง 50% และมีประสิทธิภาพการอ่านชนิดของป้ายทะเบียนรถของประเทศไทยที่มีความหลากหลายซับซ้อน ได้ดีกว่า เช่น ป้ายแดง ป้ายเหลือง ป้ายรถขนส่ง ป้ายราชการ โดยซอฟแวร์ Pixenze เราพัฒนาให้เรียนรู้ชนิดของป้ายที่ซับซ้อน เรารวบรวมชุดข้อมูลป้ายเพื่อ ให้ซอฟแวร์จดจำชนิดป้ายมากกว่า 500,000 ชุดข้อมูล ครบทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึง อำเภอเบตง

ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ และเอกชน  ในอนาคตคาดว่าบริษัทจะมีรายได้ ทั้งในรูปแบบ การขาย ให้เช่า และให้บริการหลังการขาย