1
shared

กสอ.ทุ่มงบ150ล้านบาท เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทย

21 พฤษภาคม 2563 15:31 68
กสอ.ทุ่มงบ150ล้านบาท เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทย

กสอ. เตรียมงบ 150 ล้านบาท เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทย "ดีพร้อม"ทันที 90 วัน ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมาย " SMEs - เกษตรอุตสาหกรรม - ชุนชน -คนตกงาน" หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 800 ล้านบาท

วันนี้(21พ.ค.63) นายณัฐพล  รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง   ดังนั้น กสอ. ในฐานะดูแลและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมหลัก จึงเร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือ 4 กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แนวคิดของการส่งเสริมแบบ “ปรับตัวให้ถูกทางอย่างยั่งยืน”ด้วยการผันงบประมาณจากงบปกติกว่า 150 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ อย่างเร่งด่วนให้ดีพร้อม ภายในระเวลา 90 วัน 

ได้แก่ กลุ่มที่1 ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูผู้ประกอบการกว่า 4,000 กิจการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 448 ล้านบาท //  กลุ่มที่2  ชุมชน เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้กับวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า11 ชุมชน เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า  87 ล้านบาท // กลุ่มที่3 การเกษตรกร  เน้นเพิ่มพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้  โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจเกษตร 100 กิจการ 100 ผลิตภัณฑ์  คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนการผลิตของ SMEs ยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นรวมกว่า78 ล้านบาท  และกลุ่มที่4  ประชาชน  แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ ด้วยการเพิ่มสร้างทักษะใหม่ สร้างโอกาสทางอาชีพอิสระสู่การเป็นผู้ประกอบการ คาดว่าจะพัฒนาไปสู่การมีงานทำ 6,000 คน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 110 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  คาดว่า มาตรการดังกล่าว จะนำพาภาคอุตสาหกรรมให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤต และสามารถสร้างมูลทางเศรษฐกิจกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการขับเคลื่อนและกระตุ้น GDP ในกลุ่มเอสเอ็มอีของประเทศ 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand