3
shared

กรมชลฯ เฝ้าระวัง16พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

10 เมษายน 2562 02:30 40
กรมชลฯ เฝ้าระวัง16พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

กรมชลประทานพร้อมรับมือภัยแล้ง ยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร พร้อมสั่งเฝ้าระวัง16จุดเสี่ยงเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือ

 

วันนี้( 5 มี.ค.62) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้มีการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญถึงเดือนเม.ย. 2562 ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ ส่งผลต่อการระเหยของน้ำและทำให้มีการใช้น้ำสูงขึ้น แต่สถานการณ์ภัยแล้งจะไม่รุนแรงเหมือนปี 2558และ2559 พร้อมยืนยันขณะนี้ มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ ทำการเกษตรและอุตสาหกรรมในเขตชลประทาน โดยกรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง 61/62 ช่วงเดือน พ.ย. - เม.ย. รวม 23,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำไปแล้วประมาณ 15,639 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อย 68 และยังมีปริมาณน้ำใช้การได้คงเหลือประมาณ 27,492 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังฤดูแล้ง 16 จุด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับความเสี่ยงจากน้ำน้อยกระทบน้ำกินน้ำใช้และพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม แต่ขณะนี้ยังไม่พบว่าเกิดปัญหา

 

ทั้งนี้ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ถ่ายทอดข้อสั่งการของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงชลประทานจังหวัด เร่งจัดทำข้อมูลสำรวจและวางแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต้นทุน รวมไปถึงแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตชลประทาน โดยประเมินว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ และพื้นที่ใดมีความเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อเตรียมการเครื่องสูบน้ำ และรถขนน้ำให้ความช่วยเหลือ พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อการวางแผนบริหารจัดการและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ถึงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมถึงให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไป

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN ช่อง16
Facebook>> TNNthailand
Twitter>> TNNthailand
Instagram>> TNNthailand
Youtube>> TNNthailand
Website>> www.TNNthailand.com

Add Line TNN official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNNthailand
หรือ คลิกที่นี่
 

เพิ่มเพื่อน

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง