3
shared

เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่เลือกตั้ง 'งบทหาร'

10 เมษายน 2562 02:30 103
เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่เลือกตั้ง 'งบทหาร'

ในช่วงที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอความเห็นอยากหลากหลายเกี่ยวกับงบประมาณกองทัพ ทั้งควรปรับลดงบประมาณกองทัพเพื่อเพิ่มงบประมาณส่วนอื่น และเพิ่มงบประมาณกองทัพเพื่อความมั่นคงของประเทศ

 

ในช่วงที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอความเห็นอยากหลากหลายเกี่ยวกับงบประมาณกองทัพ ทั้งควรปรับลดงบประมาณกองทัพเพื่อเพิ่มงบประมาณส่วนอื่น และเพิ่มงบประมาณกองทัพเพื่อความมั่นคงของประเทศ '1 เสียง สู่เลือกตั้ง 62' วันนี้ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเสนอถึงพรรคการเมือง หากได้เป็นรัฐบาล ถึงการแก้ปัญหางบประมาณกองทัพ

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง