3
shared

เลขาฯรมว.คลังยันพรก.กู้เงิน1ล้านล้านโปร่งใส ตรวจสอบได้

24 พฤษภาคม 2563 13:30 119
เลขาฯรมว.คลังยันพรก.กู้เงิน1ล้านล้านโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลขาฯรมว.คลัง ยันพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาท โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐบาลจะใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (24พ.ค.63) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินวงเงิน 1,900,000 ล้านบาท โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรี และรัฐบาล มีแผนงานหละหลวมนั้น ยืนยันว่า การออกพระราชกำหนดการกู้เงินทุกอย่างมีขั้นตอน มีเป้าหมาย มีแผนงาน และโครงการที่ชัดเจน อีกทั้งมีคณะกรรมการกลั่นกรองดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ 

ทั้งนี้ ในส่วนเงินกู้นั้นมีเพียง 1,000,000 ล้านบาท ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังออกเงินกู้ เพื่อใช้ด้านการแพทย์ และเยียวยาประชาชน 600,000 ล้านบาท ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน และการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งรัฐบาล ได้จ่ายเงินตรงถึงมือประชาชนไปแล้ว ส่วนอีก 400,000 ล้านบาท จะใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จึงไม่มีจุดใดที่จะส่อทุจริต และขอให้ประชาชน มั่นใจว่า รัฐบาลจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

พร้อมยืนยันอีกว่า รัฐบาล ดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมั่นใจว่า นายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมปล่อยให้มีการทุจริตแน่นอน พร้อมขอทุกฝ่าย ช่วยกัน และสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้เต็มที่ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลกำลังต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี จนทั่วโลกกล่าวชื่นชม


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand