3
shared

นายกฯสั่งหน่วยงานเร่งจัดหาแหล่งน้ำกักเก็บในช่วงฤดูฝน

24 พฤษภาคม 2563 13:59 113
นายกฯสั่งหน่วยงานเร่งจัดหาแหล่งน้ำกักเก็บในช่วงฤดูฝน

นายกฯ สั่งหน่วยงานเร่งจัดหาแหล่งน้ำกักเก็บในช่วงฤดูฝน กำชับช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 29 จังหวัด

วันนี้ (24พ.ค.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้ตรงกับความต้องการของภาคเกษตรกรรม และประชาชน หลังได้รับทราบรายงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่า อิทธิพลของพายุอำพัน จะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ EEC ที่จังหวัดชลบุรี และระยะในช่วงระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 63 แต่แม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่ยังมีน้ำจำนวนน้อยถึงน้อยวิกฤติ โดยให้สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนในการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เช่น ความร่วมมือในการใช้ที่ดินของเอกชน พร้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่น การก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อน้ำตื้นในแอ่งเจ้าพระยาตอนบน ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 500 แห่ง และรูปแบบการเก็บกักน้ำผ่านหลังคารับน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี จำนวน 30 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการลดระดับน้ำบาดาล และเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน 

นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 29 จังหวัด ทั้งการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค และมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาบ่อบาดาล ,ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และให้กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand