1
shared

ดับบลิวเอชเอฯทุ่ม 300 ล้านบาทแก้ภัยแล้ง อีอีซี

25 พฤษภาคม 2563 14:36 56
ดับบลิวเอชเอฯทุ่ม 300 ล้านบาทแก้ภัยแล้ง อีอีซี

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ลุยโปรเจกต์ Reclaimed Water ใน 2 นิคมอุตสาหกรรม หวังแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อีอีซี ระยะยาว

จากสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ส่งผลให้ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต้องวางแผนรับมือผลกระทบ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา WHAUP ในฐานะผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคชั้นนำของประเทศ ได้มีมาตรการการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยขยายศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิต Reclaimed Water หรือการนำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัด และนำกลับมาใช้ใหม่อีก 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้กำลังการผลิต Reclaimed Water ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เพิ่มสูงขึ้นเป็น 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากในปี 2562 ที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยโครงการดังกล่าว บริษัทใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาส 4/2563 ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการจ่ายน้ำได้บางส่วนที่ปริมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในไตรมาส 3/2563 นี้

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้พัฒนาโครงการ Reclaimed Water จากระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยลงทุนก่อสร้าง Wastewater Reclamation Plant ที่มีกำลังผลิต 5,200 ลูกบาศ์เมตรต่อวัน เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และต่อยอดผลิตเป็นน้ำอุตสาหกรรมเกรดสูง (Premium Clarified Water) ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำกับกลุ่มโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมเกรดสูงดังกล่าว มูลค่าสัญญาประมาณ 770 ล้านบาท

สำหรับโครงการนี้ใช้งบลงทุนประมาณ 108.2 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งจ่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมให้กับผู้ใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการขยายธุรกิจน้ำของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดอัตราการเติบโตของรายได้ในอนาคต


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand