1
shared

เลยแล้งหนัก! ระบบประปาวิกฤต โรงพยาบาลขาดน้ำ

26 พฤษภาคม 2563 17:55 231
เลยแล้งหนัก!  ระบบประปาวิกฤต โรงพยาบาลขาดน้ำ

อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประสบภัยแล้งรุนแรง ระบบประปาวิกฤต หลังน้ำธรรมชาติแห้งขอด ส่งผลโรงพยาบาลขาดน้ำ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อำเภอผาขาว เป็นอำเภอหนึ่งของ จังหวัดเลย ที่เป็นพื้นที่สูง มีปริมาณฝนตกในพื้นที่น้อยมาก ประกอบกับแหล่งน้ำที่มีน้ำน้อย และขณะนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำในลำน้ำธรรมชาติขาดน้ำไม่มีน้ำเหลือ ระบบประปา อำเภอกำลังแย่ โรงพยาบาลก็ต้องใช้น้ำร่วม เริ่มวิกฤติแล้ว


นายอุทัย หอมอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จังหวัดเลย กล่าวว่า น้ำประปาหมู่ที่ 8 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลโนนปอแดงอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตอนนี้อยู่ในสภาวะวิกฤตเป็นอย่างมาก เพราะว่าน้ำดิบที่เรานำมาเป็นน้ำประปาบ้าน คอนสวรรค์ได้แห้งขอดเรียกว่าลำน้ำพวยที่เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยง ที่เอามาเป็นน้ำดิบในการทำประปาคอนสวรรค์ นั้นไม่มีน้ำเลย  เราจะมีวิธีการสูบน้ำดิบมาพักไว้ที่สระน้ำคอนสวรรค์สูบเข้าถังกรองแล้วสูบขึ้นหอสูง ตอนนี้เมื่อน้ำดิบแห้งขอด ก็ไม่สามารถเอาน้ำมาทำระบบประปาได้ทางเทศบาล 


เบื้องต้นในการแก้ปัญหา โดยการนำรถน้ำซึ่งเทศบาลเรามีอยู่ประมาณ 2 คัน คันหนึ่งบรรจุได้ 12,000 ลิตร ซึ่งเป็นรถ สิบล้อ อีกคันบรรทุกได้ 5,000 ลิต เป็นรถหกล้อวิ่งสลับกันเพื่อที่จะเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหอสูง วันหนึ่งสามารถเติมได้ประมาณเก้า ถึง สิบ รถตีไปประมาณ 100,000 ลิตรหรือ 100 คิว ถึง 120 คิว หรือ ลูกบาศก์เมตร  ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชากรเพราะบ้านคอนสวรรค์ หมู่ 8 มีจำนวนครัวเรือนมากกว่า 300 ครัวเรือน ประกอบกับโรงพยาบาลผาขาวก็ได้ใช้น้ำประปาร่วมด้วย


ฉะนั้นในวันหนึ่งๆที่ทางเทศบาลได้นำรถน้ำมาเติมให้โรงสูบน้ำประปาคอนสวรรค์ลงหอสูงวันหนึ่งตีไปประมาณ   100 ถึง 120 คิว ไม่เพียงพออยู่แล้ว ทางเทศบาล ได้แก้ปัญหาโดยการแบ่งเวลาการใช้น้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบ คือ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าและช่วงเย็น ช่วงเช้าเราจะเปิดเวลาประมาณตีห้า  ถึง หกโมงหรือหกโมงครึ่ง เป็นเวลาประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่ง ช่วงเย็นเปิดเวลา 17:00 น. ถึง 19.30 น.คือประมาณ 5 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง เพื่อให้น้ำกระจายทั่วถึงทุกชุมชนในหมู่บ้านคอนสวรรค์ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าวิกฤติเป็นอย่างมาก ถ้าฝนไม่ตกมาภายในอาทิตย์นี้ก็คิดว่าน้ำที่จะนำมาเติมก็คงวิกฤติ เช่นกัน 


นายอุทัย กล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้จึงอยากจะวิงวอนถึงหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าเทศบาลได้มาช่วยเหลือเพราะเทศบาลเรามีศักยภาพในการดำเนินการและแก้ปัญหาได้ในระยะต้นเพียงเท่านี้จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่จะให้มาช่วยทั้งจังหวัด และ ป.ภ.จังหวัด หน่วยงาน ทหาร อย่าง ม.ท.บ 28  จังหวัดเลยให้มาช่วยด้วย เป็นการแก้ไขปัญหาไปก่อน