1
shared

THAIหยุดชำระหนี้หุ้นกู้ 7.16หมื่นล.

1 มิถุนายน 2563 21:01 58
THAIหยุดชำระหนี้หุ้นกู้ 7.16หมื่นล.

"การบินไทย"แจ้งหยุดชำระหนี้หุ้นกู้ 7.16หมื่นล้าน หลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้นั้น บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 แล้ว 

เมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท 

สำหรับหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ที่เป็นหุ้นกู้ชุดล่าสุดที่ออกมามี 5 ชุด มูลค่ารวม 8,788 ล้านบาท

          หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 มูลค่า 2,035 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 63

          หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 มูลค่า 634 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 64

          หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 มูลค่า 2,453 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 66

          หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 4 มูลค่า 1,899 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 72

          หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 มูลค่า 1,767 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 77 

โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 โดยขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด แต่เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทฯ อยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน

นอกจากนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ (Cross Default) ด้วย โดยหุ้นกู้ชุดอื่นมีทั้งหมด 41 ชุดที่เป็นการออกตราสารหนี้เมื่อปี 55 -63 รวมมูลค่า 62,820 ล้านบาท  

ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

ส่วนกรณีที่ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย C หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯจะประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการแก้ไข ประเด็นพิจารณาและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา14.15 น.ถึง 15.00 น.

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand