1
shared

หยุดซื้อลูกหอย 3 วัน! ยุติปมปัญหาขัดแย้งอ่าวบ้านดอน

1 มิถุนายน 2563 21:40 200
หยุดซื้อลูกหอย 3 วัน! ยุติปมปัญหาขัดแย้งอ่าวบ้านดอน

รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมแก้ไขปัญหาขัดแย้งพื้นที่พิพาทอ่าวบ้านดอนหลังราคาลูกหอยดีดไปถึงกิโลกรัมละ 700-800 บาท แต่ปัจจุบันราคากลับดิ่งลงเหลือประมาณ 200 บาท เบื้องต้นมีมติหยุดซื้อลูกหอย 3 วัน

จากกรณีปัญหาความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างชาวประมงหาลูกหอย กับผู้เลี้ยงหอยแครงในอ่าวบ้านดอน  โดยเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้ขนำเฝ้าคอกหอย บริเวณที่ชาวประมงจะเข้าไปงมหอยในพื้นที่บ้านคลองราง ต.ลีเล็ต อำเภอพุนพิน

ซึ่งล่าสุดวันนี้ ก็เกิดเหตุวุ่นวายเกือบปานปลาย หลังนายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยไม่ให้เกิดเรื่องกระทบกันของสองฝ่าย และตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้ลงหาหอย ก่อนที่จะตรวจพบผู้ครอบครองน้ำกระท่อม จึงควบคุมตัวตาม พรบ.ยาเสพติด ส่งตำรวจดำเนินคดี แต่สร้างความไม่พอใจของขาวประมงและเกิดเหตุวุ่นวายขึ้น

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประมงจังหวัด  ศรชล 2  เจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ตำรวจน้ำ ตำรวจภูธรจังหวัด และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการทำประมงลูกหอย ตั้งแต่ชาวประมงที่หาลูกหอย ผู้เลี้ยงหอย และพ่อค้ารับซื้อลูกหอย เพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากมูลค่าของลูกหอย ที่ผู้เลี้ยงหอยซื้อปล่อยในคอก ทำให้ชาวประมงต้องการจับลูกหอยไปขายสร้างรายได้เพราะช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ราคาลูกหอยพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 700800 บาท แต่ปัจจุบันราคาลูกหอยลดเหลือประมาณ 100-200 บาท เพราะผู้เลี้ยงหอยก็ไม่กล้าซื้อลูกหอยปล่อยนำไปปล่อยในคอก อีกทั้งตอนนี้ทางภาครัฐได้ดำเนินนโยบายที่จะอนุรักษ์พื้นที่อ่าวบ้านดอนซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย จนปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นครัวประเทศไทยด้านอาหารทะเล ที่มีการเลี้ยงหอยหลายชนิด ซึ่งในแต่ละปีสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างมาหาศาล

         

เบื้องต้นในที่ประชุมมีมติให้หยุดรับซื้อลูกหอยเป็นเวลา 3 วัน ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการหาลูกหอยจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับคนเลี้ยงหอย เพื่อหยุดปัญหาความขัดแย้งไม่ให้บานปลายไปกว่านี้