2
shared

ดัน "เอสเอ็มอี" สู่อุตสาหกรรมอนาคต

8 มิถุนายน 2563 16:02 69
ดัน "เอสเอ็มอี" สู่อุตสาหกรรมอนาคต

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนุน ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี เป็น Supply chain ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี พร้อมมองว่า บีโอไอ ต้องเร่งออกมาตรการดึงดูดการลงทุนรับ New Normal

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้แนวทางการทำธุรกิจจากนี้ต้องปรับตัวรับวิถีชีวิตใหม่ หรือ  New Normal  ขณะที่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะต้องเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ โดยเพิ่มเติมขอบข่ายประเภทการส่งเสริม พร้อมกันนี้ ต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ New normal Trend  รวมทั้ง ส่งเสริมการลงทุนที่มีการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่   ที่สำคัญจะต้องส่งเสริมการลงทุนของคนไทย โดยเฉพาะ ธุรกิจเอสเอ็มอี เนื่องจากเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของมูลค่าผลผลิต และการจ้างงาน  ที่มีมากกว่ากว่า 14 ล้านคน หรือ 85% ของแรงงานทั้งประเทศ

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ควรเพิ่มมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ  และให้เพิ่มแต้มต่อสำหรับเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ โครงการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน ในโครงสร้างพื้นฐาน ใน อีอีซี    ขณะเดียวกัน ต้องทบทวนการพึ่งพาการส่งออกและท่องเที่ยวจากต่างชาติ โดยเน้นการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น 

ขณะเดียวกัน สกพอ. ต้อง สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการไทย และแรงงาน ให้เข้าไปเรียนรู้ Technology Transfer จากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve  และ  New s-curve  รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมให้แก่ เอสเอ็มอี เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีให้กลายเป็น Supply chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน สนับสนุนการจัดตั้ง E-Commerce Platform  ซึ่งเป็นหนึ่งใน New normal Trend สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐใช้ระบบ Online ในการออกใบอนุญาตและรับชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้ง บริการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand