2
shared

ตั้ง“ชาญศิลป์”ร่วมทำแผนฟื้นฟู

8 มิถุนายน 2563 20:43 34
ตั้ง“ชาญศิลป์”ร่วมทำแผนฟื้นฟู

บอร์ดบินไทย “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” เข้าร่วมเป็นผู้จัดทําแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง พิเศษที่ 12/2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยมีมติแต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว มีมติเสนอให้ นายชาญศิลป์ เป็นผู้จัดทําแผนฟื้นฟูกิจการ ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคําร้อง ขอแก้ไขคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่ง อนุญาตให้บริษัทฯ แก้ไขคําร้องขอฟื้นฟูกิจการตามที่บริษัทฯ ขอแล้ว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ดังนั้น ผู้ที่บริษัทฯ เสนอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อให้มีคําสั่งตั้งให้เป็นผู้ทําแผนของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จํากัด ร่วมกับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้า อื่นเพิ่มเติมต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online