1
shared

เลือกตั้ง 2562 : โพล:สูตรคณิตศาสตร์และสมการการเมือง

10 เมษายน 2562 02:30 69
เลือกตั้ง 2562 : โพล:สูตรคณิตศาสตร์และสมการการเมือง

ผลสำรวจการเลือกตั้งหรือโพลสำนักต่างๆ ถูกทะยอยนำมาเปิดเผยกันถี่ยิบในช่วงนี้ ซึ่งเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง

 

ผลสำรวจการเลือกตั้งหรือโพลสำนักต่างๆ ถูกทะยอยนำมาเปิดเผยกันถี่ยิบในช่วงนี้ ซึ่งเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง เรื่องนี้จะโยงไปถึงสูตรคณิตศาสตร์ และจุดเปลี่ยนการเมืองอย่างไร ติดตามจากคุณมนตรี จอมพันธ์

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง